‘ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 18

‘ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 18 แผ่นดินแห่งความรัก’
เตรียมพบกับ สุดยอดบทเพลงอมตะแห่งดินแดนสุวรรณภูมิ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ ชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง จัดการแสดงคอนเสิร์ต ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 18 ตอน “แผ่นดินแห่งความรัก” มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง โดยรายได้ส่วนหนึ่งสบทบเข้าสมทบกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมของชาติ
 
“ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 18 แผ่นดินแห่งความรัก” ที่แฟนเพลง จะได้เต็มอิ่มกับสุดยอดบทเพลงอมตะแห่งดินแดนสุวรรณภูมิ  ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ศิลปินชั้นครู “ชรินทร์ นันทนาคร” มีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง  เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าบทเพลงไทยสากลยังคงเป็นอมตะ แม้จะได้รับวัฒนธรรมจากชาติต่างๆ เข้ามาในยุคที่โลกไร้พรมแดน แต่ทุกคนล้วนแล้วแต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในทุกแขนงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละยุคสมัย  บทเพลงก็เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีบทบาทในการเล่าเรื่องท่สำคัญ  เลยเป็นที่มาของ ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 18 แผ่นดินแห่งความรัก 

ชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง  บอกเล่าถึงเรื่องราวที่มาของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ไว้ว่า “ ประเทศไทยในหลายศตวรรษที่ผ่านมา ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติได้เดินทาง  เข้ามาอาศัยร่มเงาแห่งแผ่นดินทอง ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงทศพิศราชธรรม  ทำให้ทุกชนเผ่า ทุกชาติพันธุ์ ต่างอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขท่ามกลางความอุดมสมบุรณ์ของทรัพยในดิน สินในนํ้า  เป็นบ้านใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆ เป็นบันทึกบอกเล่าถึงความสุข ความฝัน ความผูกพันอันงดงามที่มีต่อแผ่นดินแห่งนี้แผ่นดินที่ถูกเรียกขานว่า  “สุวรรณภูมิ” ด้วยแนวคิดดังกล่าว  ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต ในครั้ง ที่ 18 นี้จึงได้คัดสรรสุดยอดบทเพลงอมตะของบรมครูที่ได้ร้อยเรียงขึ้นในยุคทองของเพลงไทยสากลทั้ง  เพลงแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน, เพลงประกอบละครเวที ละครโทรทัศน์  ภาพยนตร์  ทุกบทเพลงจะมีการนำเสนอที่มา แรงบันดาลใจของผู้แต่ง รวมทั้งภาพในประวัติศาสตร์  ผ่านแสง สี เสียง จินตลีลา เทคนิคสื่อผสมอันตระการตา ประกอบกับการขับรองของตัวผมเอง ชรินทร์  นันทนาคร  พร้อมศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ อาทิ รวงทอง ทองลั่นธม, จารุณี สุขสวัสดิ์, พิมดาว พานิชสมัย, คริสตี้ กิ๊บสัน ร่วมด้วยนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ “คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา” ที่จะมาร่วมกันขับกล่อมบทเพลงไทยสากล พร้อมการบรรเลงดนตรีจากนักดนตรีและคอรัสกว่า  50 ชีวิต โดย วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนี ออร์เคสตรา อำนวยเพลงโดย “ผศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ  รับรองว่าตระการตาน่าประทับใจอย่างแน่นอน” 
“ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 18 แผ่นดินแห่งความรัก” จัดแสดง 2 รอบ คือ วันเสาร์ที่ 3 และ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 3,000/2,500/2,000/1,500/1,000 และ 500 บาท  รายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เริ่มจำหน่ายบัตร  25 มิถุนายน 2562   ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา  โทร.02  262 3456
Visitors: 33,090