Teibto (เท็บโต หรือ “เติบโต”) จัดกิจกรรมซีเอสอาร์(CSR)” ผ้าไตรจีวรรีไซเคิล”

Teibto (เท็บโต หรือ “เติบโต”)
จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ (CSR)” ผ้าไตรจีวรรีไซเคิล”
เพื่อช่วยลดขยะและส่งเสริมพุทธศาสนา
 
นายจุตินันทร์ ล้วนธนาศิริ ผู้ช่วยประธานกรรมการ บริษัท เท็บโต จำกัด (Teibto Co., Ltd – www.teibto.com ) (ถือป้ายชุดดำ) พร้อมด้วยพนักงานในเครือ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ (CSR) เพื่อสังคมภายใต้โครงการ “ผ้าไตรจีวรรีไซเคิล” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดขยะ และรณรงค์การใช้วัสดุรีไซเคิล รวมไปถึงร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยส่งมอบให้กับตัวแทนจาก วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ณ สำนักงานใหญ่ ไปเมื่อเร็วๆ นี้
 

ข่าวสารน่าสนใจ

การศึกษา

Visitors: 33,096