นายอำเภอจุนเชิญชวนร่วมตักบาตรเทโวที่ จ.พะเยา

นายอำเภอจุนเชิญชวนร่วมตักบาตรเทโวที่ จ.พะเยา

 

เรืออากาศตรี อดุลย์  พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน พร้อมพระสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวบ้านห้วยไคร้ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา เชิญชวนนุ่งขาว ห่มขาวทำบุญตักบาตรเทโว ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระธาตุม่อนหินขาว โดยวันที่ 14 ตค. รักษาศีล ปฏิบัติธรรม -15 ตค. ตักบาตร -16 ตค.รับโชค จะมีการตักบาตรไปตลอดระยะความยาวของบันไดนาค 176 ขั้น โดยมีเทพบุตร เทพธิดายืนลดหลั่นไปตลอดความยาวของบันได ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณี วิถีวัฒนธรรมของชาวทุ่งรวงทอง อ.จุน ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ศึกษาและสืบสานตราบนิรันดร์

 


 

 

 

ข่าวสารน่าสนใจ

การศึกษา

Visitors: 33,090