แม็คโคร จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร รับซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ

แม็คโคร จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร รับซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ

จากเกษตรแปลงใหญ่กู้วิกฤตโควิด-19

บุคคลจากซ้ายไปขวา

1. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

2. มร.ริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-หน่วยธุรกิจแม็คโครประเทศไทย

3. นายพิศาล พงศาพิชณ์รองปลัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์

4. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6. นายสุรินทร์  ปาลาเร่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา

7. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

8. นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร


 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย มร.ริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-หน่วยธุรกิจแม็คโครประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ที่ 2 จากขวา) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ “ตลาดนำการเกษตร” ในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแปลงใหญ่ กู้วิกฤตโควิด-19 พร้อมวางแผนร่วมกันพัฒนาสินค้าเกษตรและส่งเสริมการตลาดอย่างยั่งยืนให้เกษตรกร โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี และ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 

ข่าวสารน่าสนใจ


 

เ ก ษ ต ร / ทั่ ว ไ ป

Visitors: 46,044