ป.ป.ส. เปิดโครงการ “Save Zone No new face (Youthtubers)”

ป.ป.ส. เปิดโครงการ “Save ZoneNo new face (Youthtubers)

ปั้น Young Youtuber หน้าใหม่

ปลุกพลังวัยทีนแสดงความสามารถปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ 

กรุงเทพฯ  มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอเชิญชวนเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ร่วมถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์แสดงความสามารถ และฉายแววความเก่งพร้อมฝึกฝนการเป็นนักสร้างคอนเทนต์ภายใต้โครงการ Save Zone, No new face” (Youth Tubers) โดยมุ่งผลักดันเยาวชนไทยใช้เวลาว่างในเชิงสร้างสรรค์ ค้นหาตัวตนและแสดงความสามารถที่ซ่อนอยู่โดยใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์สร้างคอนเทนต์คุณภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นยูทูปเบอร์ (Youtuber) หน้าใหม่ 

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กล่าวว่า ปัจจุบันเยาวชนไทยใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายและสามารถสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มเองได้ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่อยู่ในมือ ปปส. จึงอยากเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 24 ปี ร่วมแสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคอนเทนต์ตามความถนัดและความสามารถของตนเองภายใต้ โครงการ “Save Zone, No new face (youthtubers)” ปั้น Young Youtuber หน้าใหม่ ปลุกพลังวัยทีน โชว์ความสามารถปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 ประเภท ทีมละไม่เกิน 2-5 คน คือ ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าและระดับอาชีวศึกษา โดยผู้ที่สมัครเข้าโครงการทุกคนสามารถเรียนรู้การสร้างคอนเทนต์ผ่านแคมป์ออนไลน์ (Boot Camp Online)จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ น้าเน็ก (เกตุเสพย์สวัสดิ์  ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา,  บี้เดอะสกา (กฤษณ์ บุญญะรัง) และ เบ๊น อาปาเช่ (อัครเดช โยธาจันทร์) รวมถึงเทคนิคการถ่ายทำวิดิโอคลิประดับมืออาชีพจาก Nex Studio และ This is game 

สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกประเภทละ 20 ทีม (รวม 40 ทีม) จะมีโอกาสได้ถาม-ตอบตัวต่อตัวพร้อมเรียนรู้ในการเป็น Young Youtuber อย่างเข้มข้นกับเหล่าวิทยากรชื่อดังผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อพัฒนาความสามารถในการในการสร้างคอนเทนต์และตัดต่อคลิปวิดีโอพร้อมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลในรอบตัดสิน 

นายนิยม เติมศรีสุข ยังกล่าวเสริมอีกว่า “ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดของประเทศ ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนไทยใช้พื้นที่ปลอดภัยบนโซเชียลมีเดียในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงออกถึงความสามารถและพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อลดช่องว่างในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข” 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาคอนเทนต์และส่งคลิปเข้าประกวดในรอบที่สุดท้ายเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 และประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นคลิปสั้นมีความยาวไม่เกิน 3 นาที ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถดูกติกา เกณฑ์การตัดสิน และส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ www.savezonenonewface.com


 

ข่าวสารน่าสนใจ


 

E n t e r t a i n m e n t

Visitors: 51,898