แม็คโคร ชูนโยบายแม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย รับซื้อสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

แม็คโคร ชูนโยบายแม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย

รับซื้อสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน  

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรับซื้อและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งผัก ผลไม้ฤดูกาล ตลอดจนปลากะพง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ภายใต้นโยบาย แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย และหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ เกษตรกร และลูกค้า ณ แม็คโคร สาขานครอินทร์


 

ข่าวสารน่าสนใจ


 

เ ก ษ ต ร / ทั่ ว ไ ป

Visitors: 38,809