กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เชิญชวนประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ปีที่ 26

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์)  บริษัทซีพีรีเทลลิงค์จำกัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เชิญชวนเยาวชนและประชาชนที่รักการถ่ายภาพธรรมชาติเตรียมเข้าป่าสะพายกล้อง แล้วกดชัตเตอร์รัวๆ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ระบบนิเวศที่สวยงาม รวมทั้งความสมบูรณ์งดงามของธรรมชาติให้สังคมได้รับรู้ กับโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ปีที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท ซึ่งในปีนี้มีหัวข้อพิเศษ คือ ภาพพฤติกรรมสัตว์ป่าและ ภาพต้นไม้เล่าเรื่อง โดยภาพพฤติกรรมสัตว์ป่า เป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึงการกระทำหรือการแสดงออกของสัตว์ป่าในด้านต่างๆ อาทิ การหาอาหาร การต่อสู้ การเลือกคู่ ส่วน ภาพต้นไม้เล่าเรื่อง เป็นภาพถ่ายต้นไม้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ หรือเป็นต้นไม้ที่หายาก เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานภาพถ่ายทั้งประเภทสัตว์ป่าและป่าไม้ เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueplookpanya.com หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ


 

ข่าวสารน่าสนใจ


 

ท่ อ ง เ ที่ ย ว / แ น ะ น ำ

Visitors: 28,617