วธ.ชวนประชาชน-นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีไทยในยุคดิจิทัล เดินทางง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น “TreasureTrip” เรียนรู้วัฒนธรรม เพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นรถไฟฟ้าใต้ดิน-BTS

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด จัดโครงการ “วิถีไทยในยุคดิจิทัล” การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และร่วมเปิดตัว แอปพลิเคชั่น TreasureTrip บนระบบปฏิบัติการ ios และ androidเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณโถงภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สนามไชย กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การจัดโครงการ “วิถีไทยในยุคดิจิทัล” การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมภาคประชาชนให้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย        อันงดงาม และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Treasure Trip ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัลตามแนวรถไฟฟ้า(MRT) และ BTS ในสถานที่ต่างๆ เช่น ด้านประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ บ้านศิลปิน วัด ร้านอาหาร และสถานที่อื่น ๆ ที่มีทั้งของน่ากิน น่าชม และน่าเที่ยว เป็นต้น ที่จะยกระดับทุนทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิตอลให้เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ (ios / android /website) และเพื่อให้เกิดการยกระดับ พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยและผู้ประกอบการไทยไปสู่สังคมดิจิทัล เพื่อให้สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไปสู่สากลได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย   นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BEM  และนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อํานวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ดร.ดารินันท์ นันทวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็คซ์ทูบี จากัด และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย โดยใช้แอปพลิเคชั่น Treasure Trip จำนวน ๗ สถานที่ ดังนี้ 

๑. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

๒. ท่าเรือริว่า อรุณและโรงแรมริว่า อรุณ

๓. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมังคาราม (วัดโพธิ์)

๔. A PINK RABBIT+Bob

๕. Siam Exotique

๖. HORSELEGMARKING

๗. วัดพระเชตุพนวิมลมังคาราม ราชวรมหาวิหาร

โอกาสนี้ สวธ.ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปพร้อมกันด้วยแอปพลิเคชั่น “TreasureTrip” ด้วยการดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Treasure Trip ได้ฟรีทั้งในระบบ ปฏิบัติการ ios และระบบปฏิบัติการ Android และร่วมกิจกรรม “Treasure Hunter Season 1” เพื่อลุ้นรับรางวัล แพคเกจที่พักโรงแรม ๕ ดาวสุดหรูใจกลางเมือง รวมมูลค่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ facebook.com/thaitreasuretrip, อินสตราแกรม treasuretrip, ทวิตเตอร์ @treasure_trip และไลน์ @treasuretrip หรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.culture.go.th, เฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม Line @วัฒนธรรม


 

ข่าวสารน่าสนใจ


 

ท่ อ ง เ ที่ ย ว / แ น ะ น ำ

Visitors: 45,781