สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว ประเทศไทย (PMAT) จับมือกับ วิทยาลัยสารพัดช่าง สมุทรปราการ สร้างมิติใหม่ของการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น เซ็นสัญญา MOU ระหว่างสมาคม PMAT กับ 22 วิทยาลัยสารพัดช่าง

สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว ประเทศไทย (PMAT) จับมือกับ วิทยาลัยสารพัดช่าง สมุทรปราการ  สร้างมิติใหม่ของการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น เซ็นสัญญา MOU ระหว่างสมาคม PMATกับ 22 วิทยาลัยสารพัดช่าง

ในการร่วมมือกันพัฒนาและผลิตกำลังคนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ "สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว ประเทศไทย (PMAT) โดยนางจุไรวรรณ สุดพงษ์อุปนายกสมาคมทำสัญญา MOU กับ วิทยาลัยสารพัดช่าง ดังนี้

1. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการนางสาวคณัสณันท์พรรณผลทำมีบุญ

2. วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีนางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล

3. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์นายสุบรรณ์ ชัยยะนายประสิทธิ์ ชนะแก้ว

4. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์นางสาวหัตภาภรณ์ เสาร์เรือนนายทศวิทย์ เทพสถิตคาภิรมย์

5. วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามนายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำนายไพรัตน์ ธุระธรรม

6. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีนายสุรินทร์ ตำลิ่มนายวัชระ เพชรแก้ว

7. วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมินายประทีป อนิลมลนายสันติ เบ็ญจศิลนายศุภพงศ์ ไชยคำภา

8. วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์นายอนันต์ สุขดี

9. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีนายนิรันดร์ สมมุตินางสมจิตร บุรุษพัฒน์นางสาวสุวรรณา ถนอมสุขนางณัฐพร ผ้าลายทอง

10. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรานายประเสริฐ แก้วแจ่มนายวนึพล คงบุญนายปาฏิหาริย์ เทวารุทธ

11. วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมานายสุดชาย บุตรแสนดีนางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ

12. วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีนายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์

13. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

14. วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีนายสุธน ราชเดิม

15. วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตนายระวิ ดาบทอง

16. วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่นายพิน นิลบวร

17. วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรดร.นริศ แก้วสีนวล

18. วิทยาลัยสารพัดช่างตรังนายจรูญ ชูสังค์

19. วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชนายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์

20. วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสนายพิทักษ์ ธรรมา

21. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงนายศิริวัฒน์ รักสกุล

22. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลานายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์

23. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลานายธวัชชัย หนูอินทร์จัด

โครงการอบรมฟรี..#สร้างอาชีพเสริมรายได้ ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าร่วม โดยมี 5 วิชาชีพระยะสั้น 5 POP Beauty ที่กำลังมาแรง

1. สักคิ้ว

2. ต่อขนตา

3. นวดหน้า

4. แต่งหน้าเขียนคิ้ว

5. แก้ไขเปลี่ยนทรงคิ้ว

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนคนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ได้เห็นวิธีการเรียนการทำงานจริง ซึ่งจะทำให้เห็นโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดี มีโอกาสเติบโตสามารถขยายธุรกิจได้จริง ก่อนตัดสินเข้าเลือกเรียนในวิทยาลัยสารพัดช่างนั้น ๆ ต่อไป

โดยในวันนี้ได้มีชุดบำรุงผิว biju whitening คืนความกระจ่างใสให้ผิวหน้าและไร้ฝ้าผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติดำเนินงานโดย คุณ มนพัทธ์ อมรพิมลเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ทั้งนี้ได้จัดให้มีคอร์สเรียนวันที่ 18 พฤศจิกายน 09.00 u. - 15.00 น.ณ ตึก 4 ชั้น 5 ห้องประชุมชั้น 2


 

ข่าวสารน่าสนใจ


 

สุ ข ภ า พ

Visitors: 46,076